WEHIKUŁ CZASU
2020-08-22 18:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
CYRULIK SEWILSKI
2020-08-27 19:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
CYRULIK SEWILSKI
2020-08-28 19:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
CYRULIK SEWILSKI
2020-08-29 18:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
CYRULIK SEWILSKI
2020-08-30 17:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
WIECZÓR LATYNOAMERYKAŃSKI
2020-09-04 19:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
WIECZÓR LATYNOAMERYKAŃSKI
2020-09-05 18:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15
FIDELIO
2020-10-04 17:00

Al. Zwycięstwa 15 Gdańsk al. Zwycięstwa 15